قوانین عجیب تلمود: کتاب مقدس یهودیان

برای عزیزانی که به زبان انگلیسی مسلط نیستند؛ بعضی قسمت ها رو ترجمه میکنم:

 

کجا یک یهودی باید دست به منکر بزند؟

اگر یک یهودی وسوسه به منکر شد باید به شهری که او را نمی شناسند برود و آنجا منکر کند

 

اگر کسی از فقیه یهودی اطاعت نکرد به مرگ محکوم است و در آتش جهنم است.

 

اگر یک غیر یهودی یک یهودی را بزند محکوم به مرگ است.

 

یک یهودی میتواند دست مزد یک غیر یهودی را که برای او کار کرده است ندهد.

 

یهودی میتواند از غیر یهودی بدزدد.خدا یهودی ای را که مال یک غیر یهودی را یه او باز گرداند نمی بخشد.

 

یهودی میتواند از غیر یهودی بدزدد یا او را بکشد. در هر صورت جنایتی اتفاق نیفتاده است و حقی به گردن او نیست.

 

یهودی میتواند به غیر یهودی دروغ بگوید.

 

غیر یهودیان انسان نیستند.

 

بچه های غیر یهودی حیوانند.

 

زنان غیر یهودی از تولد در هرزگی به سر میبرند.

 

غیر یهودیان رابطه جنسی با گاو ها را ترجیح میدهند.

 

 

 

 

Some Teachings of the Jewish Talmud

 

Talmud is the holy book of the jews***

 

Where a Jew Should Do Evil

 

Moed Kattan 17a: If a Jew is tempted to do evil he should go to a city where he is not known and do the evil there.

 

Penalty for Disobeying Rabbis

 

Erubin 21b. Whosoever disobeys the rabbis deserves death and will be punished by being boiled in hot excrement in hell.

 

Hitting a Jew is the same as hitting God

 

Sanhedrin 58b. If a heathen (gentile) hits a Jew, the gentile must be killed.

 

O.K. to Cheat Non-Jews

 

Sanhedrin 57a . A Jew need not pay a gentile ("Cuthean") the wages owed him for work.

 

Jews Have Superior Legal Status

 

Baba Kamma 37b. "If an ox of an Israelite gores an ox of a Canaanite there is no liability; but if an ox of a Canaanite gores an ox of an Israelite...the payment is to be in full."

 

Jews May Steal from Non-Jews

 

Baba Mezia 24a . If a Jew finds an object lost by a gentile ("heathen") it does not have to be returned. (Affirmed also in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who "marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean..."

 

Jews May Rob and Kill Non-Jews

 

Sanhedrin 57a . When a Jew murders a gentile ("Cuthean"), there will be no death penalty. What a Jew steals from a gentile he may keep.

 

Baba Kamma 37b. The gentiles are outside the protection of the law and God has "exposed their money to Israel."

 

Jews May Lie to Non-Jews

 

Baba Kamma 113a. Jews may use lies ("subterfuges") to circumvent a Gentile.

 

Non-Jewish Children are Sub-Human

 

Yebamoth 98a. All gentile children are animals.

 

Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in a state of niddah (filth) from birth.

 

Abodah Zarah 22a-22b . Gentiles prefer sex with cows.

 

 

 

 

 

http://www3.stormfront.org/jewish/talmud.html  <------- source

 

/ 5 نظر / 49 بازدید
مسافر کربلا

گرچه من کتاب عهد عتیق و جدید رو کمی آشنایی دارم و این نکات رو می دونستم ولی نثر شما برام جالب بود و همشو خوندم خدا به شما توفیق بدهد برادر

عاشق پیشه

سلام منظورم این بود که من اسم عاشقی با معشوق رو می شناسم که به یکی از دوستان من تو نظرت نوشتی بیا تو وبم تو لینک ها سری بزن به ستاره های بی نشان.

عاشق پیشه

سلام منظورم این بود که من اسم عاشقی با معشوق رو می شناسم که به یکی از دوستان من تو نظرت نوشتی بیا تو وبم تو لینک ها سری بزن به ستاره های بی نشان.

عاشق پیشه

سلام منظورم این بود که من اسم عاشقی با معشوق رو می شناسم که به یکی از دوستان من تو نظرت نوشتی بیا تو وبم تو لینک ها سری بزن به ستاره های بی نشان.

محی الدین

فقط شما خوبید ماشالاه . همه دنیا بدند