پائولو کوئلیو

تو خوندن مطالب کتابهای پائولو کوئلیو ؛ نویسنده ای که من چند تا مطلب از کتابهای ایشون رو گذاشتم؛ خیلی دقت کنید. به ایده ها و نظریات درست توجه کنید و به بقیه مطالب اصلا توجه نکنید. من به وضوح القاء شدید ارزشهای بنیانی مکتبهایی مثل لیبرالیسم و پلورالیسم رو تو کتابهای این نویسنده میبینم.انگار این کتابها فقط برای تلقین اصول لیبرالیسم و پلورالیسم نوشته شده اند؛ ولی با زبانی ملموس تر و ساده تر برای فهم بهتر و ریشه ای تر عموم. اگه اجازه بدین ارزشهای این کتابها و امثال اون روی شما تاثیر بذارند؛ در آینده تو قضاوت منطقی درباره ی این مکاتب دچار مشکل میشین.

/ 1 نظر / 35 بازدید
هکر جوان

من فقط کتاب کیمیا گر رو از این نویسنده خوندم که تمام مدتی که می خوندمش انگار یه مستند زنده بود که من داشتم تماشا میکردم . هیلی برام جالب بود و مفید.