جویای حقیقت
حیرت،شجاعت،واقع نگری و عقل مداری یاران همیشگی من اند...

چند بار به کسی گفته ایم: مدتی است که با فلانی جر و بحث نکرده ام. یا هرگز سرما نخورده ام. و ناگهان روز بعد سرما میخوریم یا با فلانی مشاجره میکنیم؟

پس نتیجه میگیریم: صحبت درباره وقایع دلپذیری که برای  ما رخ داده، بداقبالی می آورد.

چنین نیست. در حقیقت، روح جهان همواره- در هر مشکلی- به ما نشان میدهد که چه مدتی بدون یک نواختی مشخصی مانده ایم. میخواهد به ما بگوید که زندگی چگونه تا آن لحظه سخاوت مند بوده است-و اگر با شجاعت از موانع عبور کنیم، همین گونه باقی خواهد ماند. واژه های مثبت را در فضا نگاه داریم. آن ها به رشد ما در هر مشکلی کمک می کنند.

پائولو کوئلیو ِ دومین مکتوب

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٤/٦/٢٧ | نظرات شما ()
آخرین مطالب ارسالی