جویای حقیقت
حیرت،شجاعت،واقع نگری و عقل مداری یاران همیشگی من اند...

یک مربی حیوانات سیرک، میتواند با نیرنگ بسیار ساده ای بر فیل ها غلبه کند: وقتی فیل هنوز کودک است، یک پایش را به تنه درختی میبندد. فیل بچه، هر چه هم که تقلا کند، نمیتواند خودش را آزاد کند. اندک اندک به این تصور عادت میکند که تنه درخت از او نیرومند تر است.

هنگامی که بزرگ میشود و قدرت شگرفی می یابد، تنها کافی است یک نفر طنابی دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد. فیل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند.

همچون فیل ها، پاهای ما نیز اغلب اسیر بند های شکننده اند. اما از آن جا که هنگام کودکی به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم، شهامت مبارزه را نداریم. بی آن که بفهمیم تنها یک عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است.

پائولو کوئلیو، مکتوب

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٤/٦/٥ | نظرات شما ()
آخرین مطالب ارسالی