جویای حقیقت
حیرت،شجاعت،واقع نگری و عقل مداری یاران همیشگی من اند...

پریشان‏حٰالی و دَرماندگیّ ما نمیدانی
خطاکاریّ مٰا را فاش بی‏پروا نمیدانی

بمستی کاروان عٰاشقان رفتند از این منزل
بُرون رفتند از «لا» جانب «الّٰا» نمیدانی

تُهی‏دستیّ و ظالم‏پیشگیّ ما نمی‏بینی
سبُک‏بٰاریّ عاشق‏پیشۀ والا نمیدانی

بُرون رفتند از خود تا که دَریابند دلبر را 
تو دَر کُنج قفس منزلگه عنقا نمیدانی

ز جٰا برخیز و بشکن این قفس بگشای غل‏ها را 
تو منزلگاه آدم را وراء «لا» نمیدانی

نبُردی حٰاصلی از عُمر، جز دعوای بی‏حاصل
تو گویی آدمیّت را جُز این دعوا نمیدانی

 

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٩/٧/۱٢ | نظرات شما ()
آخرین مطالب ارسالی