جویای حقیقت
حیرت،شجاعت،واقع نگری و عقل مداری یاران همیشگی من اند...

پس از اینکه مجلس خبرگان در زمان حیات امام خمینی(ره) آقای منتظری را به عنوان قائم مقام و جانشین ایشان معرفی نمود.آیت الله بهاءالدینی که از این موضوع مطلع شدند ضمن تامل اندیشمندانه ای فرمودند:ما این طور نمیبینیم،چون خدا نمیخواهد.هر چند بعضی تلاش کنند.خیال می کنند میتوانند برای شیعه از جانب خود رهیر و مرجع درست کنند.

البته هیچ کس حاج آقا روح الله نمیشود ولی آقای خامنه ای از همه به امام نزدیکتر است.کسی که ما به او امیدواریم آقای خامنه ای است.شما از ما قبول نمیکنید و تعجب میکنید.ولی این دید ماست و برای ما قطعی است سید علی خامنه ای.

سالها بعد وقتی که آیت الله خامنه ای بعد از رحلت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر معرفی شدند و این خبر را خدمت ایشان اطلاع دادند ایشان فرمودند:"ما مدتها پیش به این مطلب رسیده بودیم.باید به ایشان کمک کرد تا تنها نباشد.(آیت بصیرت،ص 146)

 

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٩/٥/۱٠ | نظرات شما ()
آخرین مطالب ارسالی